โครงการพื้นที่ก่อสร้างระบบซ่อมตัวเรือใต้แนวน้ำก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวกันดิน และปรับถมที่บริเวณท่าเทียบเรือ

โครงการ  : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวกันดิน และปรับถมที่บริเวณท่าเทียบเรือ
สถานที่ตั้ง : ฐานทัพเรือสงขลา   ทัพเรือภาค ๒
ลักษณะงาน : เจาะสำรวจดินลึก 25 เมตร จำนวน 4 หลุม