โครงการพัฒนาสถานีเรือ บริเวณแหลมโจรคร่ำ

โครงการ : พัฒนาสถานีเรือ บริเวณแหลมโจรคร่ำ   

สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะงาน : เจาะสำรวจดินในทะเลและบนบก จำนวน 6 หลุม