โครงการก่อสร้างอาคารกองบังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

โครงการ :        1. ก่อสร้างอาคารกองบังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

                   2. อาคาร บก.ฐท.สส. แห่งใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ

                   3. ก่อสร้างอาคารกองบังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ   กองเรือยุทธการ   

สถานที่ตั้ง :       ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน :     เจาะสำรวจดินในฐานทัพเรือ จำนวน 8 หลุม